8.ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

8.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายความรับผิดชอบระบบจัดการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  8.1 คำสั่ง 13-2564 แต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องทุกข์

8.2 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การป้องกันการรับสินบน และการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 8.2 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์

8.3 ประกาศระบบการรับเรื่องร้องเรียนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 8.3 ประกาศระบบรับเรื่องร้องทุกข์

8.4 ประกาศช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  8.4 ประกาศช่องทางรับข้อคิดเห็น

(Visited 1 times, 1 visits today)