6. ด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

6.1 กิจกรรม Movies for you เติมความรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชีวิต  6.1 กิจกรรม Movie for you

ตัวอย่าง แนวคิดที่ได้จากการชมภาพยนตร์

Train to Busan  น้ำพุ A Bug’s life “ตัวบักส์ หัวใจไม่บักส์” Chef เชฟจ๋า Hidden Figures ทีมเงาอัจฉริยะ INSIDE OUT INVICTUS My Octopus Teacher The Gifted Graduation The Intern โก๋เก๋ากับบอสเก๋ไก๋ The Pursuit of Happiness The Social Network แปลรักฉันด้วยใจเธอ โหมโรง ครูบ้านนอก ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคองค์ประกันหงสา นางโจร (Legend of Fei) ปุรากง มหาลัยเหมืองแร่ มอม รักข้ามคาน สองเสน่หา สามชุก

6.2 กิจกรรม E-Learning สร้างทักษะ เสริมความรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชีวิต  6.2 กิจกรรม E-Learning

การประชาสัมพันธ์ Movies for you

(Visited 1 times, 1 visits today)