4.สรุปผลการดำเนินงาน

          5.1 สรุปประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการและแผนปฏิบัติการ  4.1 แบบสรุปประเมินผลการดำเนินงาน

          5.2 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.2 รายงานผลการดำเนินงาน มิติ 5

(Visited 1 times, 1 visits today)