ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

#โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP จำนวน 4 หมู่บ้าน

-หมู่ 1  บ้านบางเลน ต.บางเลน

-หมู่ที่ 2 บ้านบางม่วง ต.บางม่วง

-หมู่ 4 บ้านใหม่ ต.บางใหญ่

-หมู่ 15 บ้านบางม่วง ต.บางม่วง

https://www.facebook.com/nonthaburipawat/videos/vb.100026384861726/368058457416980/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1569401423440971

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)