ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี Copy

#โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP จำนวน 4 หมู่บ้าน

-หมู่ที่ 4 บ้านคลองสอง ต.ทวีวัฒนา

-หมู่ 4 บ้านคลองขวาง ต.คลองขวาง

-หมู่ 6 บ้านราษฎร์นิยม ต.ราษฎร์นิยม

-หมู่ 9 บ้านคลองม่อมแช่ม ต.ไทรใหญ่

(Visited 1 times, 1 visits today)