ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี Copy

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP จำนวน 6 หมู่บ้าน

-หมู่ที่ 2 บ้านคลองศาลากุล ต.เกาะเกร็ด

-หมู่ 3 บ้านศาลากุล ต.เกาะเกร็ด

-หมู่ 4 บ้านคลองสระน้ำอ้อย

-หมู่ 5 บ้านท่าน้ำ ต.เกาะเกร็ด

-หมู่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ต.บางพลับ

– หมู่ 5 บ้านแหลมเหนือ ต.บางตะไนย์

#ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)