ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

#โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เชิญชวนให้ไปสัมผัสเสน่ห์ของชุมชน ชม ชิม ช๊อป สินค้า OTOP จำนวน 8 หมู่บ้าน

-หมู่ที่ 1 บ้านวัดแดง ต.ไทรม้า

-หมู่ 1 บ้านบางรักน้อย ต.บางรักน้อย

-หมู่ 3 บ้านบางระโหง ต.บางกร่าง

-หมู่ 3 บ้านบางรักน้อย ต.บางรักน้อย

-หมู่ 4 บ้านบางกร่าง ต.บางกร่าง

-หมู่ 4 บ้านไทรม้าเหนือ ต.ไทรม้า

-หมู่ 5 บ้านไทรม้าใต้ ต.ไทรม้า

-หมู่ 8 บ้านขวัญเมือง ต.บางกร่าง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)