4. ด้านการบริหารงานบุคคล

4.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคลและบริหารงบประมาณ  4.1 คำสั่ง 12-2564 แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานบุคคล-งบประมาณ

4.2 ประกาศหลักเกณฑ์การย้ายและขอโอนของข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 4.2 ประกาศหลักเกณฑ์การโอนย้าย

4.3 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี4.3 ประกาสหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือน

(Visited 1 times, 1 visits today)