4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก”

4.1 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก”  4.1 ประกาศผล

4.2 ภาพกิจกรรมการมอบเกียรติบัตร 4.2 หนังสือส่งเกียรติบัตร

4.3 เกียรติบัตรบุคคลคุณธรรมต้นแบบ “คนดีที่อยากบอก”4.3 เกียรติบัตรคนดีที่อยากบอก

(Visited 1 times, 1 visits today)