2. การขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

          2.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี   2.1 คำสั่ง 19-64 แต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม

2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)