1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1.2 คำสั่ง 27-2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูล

1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี1.3 โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1.4 แผนการดำเนินงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี1.4 แผนปฏิบัติงานโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์

1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร1.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์

(Visited 1 times, 1 visits today)