พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บนเกาะเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดศาลากุล เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่บนเกาะเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด และสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดนนทบุรี จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกสมาคมอุตสาหกรรมของไทยเล่นไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นายอำเภอปากเกร็ด ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอี จังหวัดนนทบุรี และผู้บริหาร อบต. เกาะเกร็ด ร่วมกันมอบอุปกรณ์การเรียนและของเล่นพัฒนาสมอง ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศาลากุล จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ สำหรับการพัฒนาเกาะเกร็ดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีคุณค่า ผวจ.นนทบุรี จะได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเกาะเกร็ดบนความร่วมมือแบบประชารัฐต่อไป

(Visited 7 times, 1 visits today)