@สพจ.นนทบุรี>วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ 250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธี งานจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ณ วัดเสาธงหิน ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางหินหลักปักธง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นตามโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” โดยมีนายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ปลัดอำเภอบางใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าหน่วยทหารในพื้นที่ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วย ทั้งนี้ หลังจากที่พระเถรานุเถระและผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้วางหินแล้ว นายอำเภอบางใหญ่พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันวางหินจนครบจำนวน 250 ก้อน อำเภอบางใหญ่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “250 ปี ตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี” ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเสาธงหิน ซึ่งมีพิธีและกิจกรรมต่างๆ คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพิธีปักธงมหาเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 นอกจากนั้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การแสดงมวยไทย การแสดงอื่นๆ และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้บรรยากาศตลาดน้ำย้อนยุค ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

(Visited 1 times, 1 visits today)