ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ จังหวัดนนทบุรี

23 เมษายน 2564 /

16:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

20 เมษายน 2564 /

16:13 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา ผู้มีสิทธิประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ประกาศรายชื่อ กำหนดวันเวลา ผู้มีสิทธิประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

16 เมษายน 2564 /

21:16 น. /

ดาวน์โหลด