ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวางแผนและพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการวางแผนและพัฒนาระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D)

22 กุมภาพันธ์ 2561 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาจ้างโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาจ้างโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 มกราคม 2561 /

16:30 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดงานโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี  สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดงานโครงการภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ก้าวนำสู่อาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 มกราคม 2561 /

20:24 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มกราคม 2561 /

11:04 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

26 ธันวาคม 2560 /

00:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

18 ธันวาคม 2560 /

14:21 น. /

ดาวน์โหลด