นนทบุรี จัดพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน 55 กองทุน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

27 November 2020 /

14:01 น.