พช.บางบัวทอง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

07 May 2021 /

14:33 น.

@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางกรวย : วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. “รณรงค์ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทาอาหาร(ระยะ 2) เชื่อมโยง โครงการเลี้ยงผึ้งชันโรง ” ณ หมู่ 1 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย

05 May 2021 /

19:10 น.