พช.นนทบุรี เข้ากราบนมัสการพระเกจิอาจารย์ประกอบพิธีเมตตาจารแผ่นเงิน แผ่นทองแดง และแผ่นทองเหลือง เพื่อเป็นสิริมงคลและนำไปใช้จัดสร้าง “พระพุทธพัฒนปชานาถ” เนื่องในโอกาส ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนา กรมการพัฒนาชุมชน

19 ตุลาคม 2564 /

14:58 น.

จังหวัดนนทบุรี จัดมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2564 ยกย่องเชิดชูเกียรติคนทำงานด้านพัฒนาชุมชน พร้อมสานต่องานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

05 ตุลาคม 2564 /

15:22 น.

พช.นนทบุรี เดินหน้าขับเคลื่อนเสริมสร้างพัฒนาผู้นำตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ตามวิถี New Normal

05 ตุลาคม 2564 /

15:20 น.