นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์

04 มิถุนายน 2563 /

15:41 น.