จังหวัดนนทบุรี รวมพลังจัดกิจกรรม Kick off เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “1 หมู่บ้าน ดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

18 กุมภาพันธ์ 2564 /

15:27 น.

จังหวัดนนทบุรี เดินหน้าขยายผลปลูกผักสวนครัว นำร่องศูนย์เด็กเล็ก อ.บางใหญ่ เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการปลูกผักและเสริมสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่แก่เด็กไทย

11 กุมภาพันธ์ 2564 /

09:21 น.

จังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน” แสดงพลังจิตอาสา มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

11 กุมภาพันธ์ 2564 /

09:17 น.

ผู้ว่าฯ นนทบุรี ผนึกกำลังภาคี เปิดจวน Kick off ปลูกผักสวนครัว ชวนคนนนท์น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ร่วมใจปลูกผักบ้านฉัน แบ่งปันบ้านเธอ เพื่อรณรงค์สร้างความมั่นคงทางอาหารต่อเนื่อง

01 กุมภาพันธ์ 2564 /

12:53 น.