คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนนทบุรี เร่งติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อจัดสรรทุนอุปการะเด็ก

10 กรกฎาคม 2563 /

10:57 น.