โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ตอน “พัฒนา”

จังหวัดนนทบุรี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒
ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

EP 3 พัฒนา อำเภอไทรน้อย

EP 3 พัฒนา อำเภอบางใหญ่
https://fb.watch/81qp7v0AlF/

EP3 พัฒนา อำเภอบางบัวทอง

EP3 พัฒนา อำเภอเมืองนนทบุรี

EP 3 พัฒนา อำเภอบางกรวย

EP 3 พัฒนา อำเภอปากเกร็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)