โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 ตอน “เข้าถึง”

 จังหวัดนนทบุรี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒
ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

EP 2 เข้าถึง อำเภอไทรน้อย

EP 2 เข้าถึง อำเภอบางใหญ่
https://fb.watch/81qoe7YrfM/

EP 2 เข้าถึง อำเภอบางบัวทอง

EP 2 เข้าถึง อำเภอเมืองนนทบุรี

EP 2 เข้าถึง อำเภอบางกรวย

EP2 เข้าถึง อำเภอปากเกร็ด

(Visited 1 times, 1 visits today)