โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะ ที่ 2 ตอน “เข้าใจ”

จังหวัดนนทบุรี
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ ๒
ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ตู้ยาข้างบ้าน ตู้อาหารข้างครัว”

EP 1 เข้าใจ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

EP 1 เข้าใจ อำเภอบางใหญ่
https://fb.watch/81qlSUEjAC/

EP 1 เข้าใจ อำเภอบางบัวทอง

EP 1 เข้าใจ อำเภอเมืองนนทบุรี

EP 1 เข้าใจ อำเภอบางกรวย

EP1 เข้าใจ อำเภอปากเกร็ด
https://youtu.be/Qb82nyV_iJE

(Visited 1 times, 1 visits today)