ผู้ว่าฯ นนทบุรี ร่วมพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชาวเกาะเกร็ด รวมพลังปันสุข คลายทุกข์โควิด-19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง .

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พระอุดมสิทธินายก รองเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีผู้นำชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ความดูแลของตนเอง ณ บริเวณวัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ จากนั้นมอบเครื่องอุปโภค และบริโภคแก่ผู้แทนชุมชนตามลำดับ
โดยกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ในปีนี้ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา อันเป็นวันสำคัญที่นำมาซึ่งความสุขแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งต่างพากันตั้งปณิธานพร้อมใจปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นคุณงามความดี ทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงทุ่มเทพระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ต่างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทั้งในด้านความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของชาวเกาะเกร็ด จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร 5 กิโลกรัม จำนวน 1,500 ถุง ไข่เป็ดแผงละ 30 ฟอง จำนวน 1,500 แผง น้ำดื่มแพ็คละ 12 ขวด จำนวน 1,500 แพ็ค เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีผู้ติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากในขณะนี้.

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)