พจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด พร้อมแวะสนับสนุนและให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางวีณา ปาระมี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล จากนั้นพัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นำชมแปลงผักสวนเพื่อแบ่งปัน หน้าที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นการดำเนินงานน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว

จากนั้น พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์เกาะเกร็ด (ลัดดาบาติก) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานการผลิตผ้ามัดย้อม เพ้นท์ลายผ้าพระราชทาน “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พร้อมให้คำแนะนำ และร่วมอุดหนุนสินค้า เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 09 7063 8960

#OTOPนนทบุรี

#คนละครึ่ง

Change For Good

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี…

(Visited 1 times, 1 visits today)