พจ.นนท์ บุกสัมผัสสวนทุเรียนนนท์ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รสชาติหวาน มันอร่อย การันตีสินค้าคุณภาพมาตรฐาน GI

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ณ สวนทุเรียนนนท์ “คุณพรพรรณ” ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอบางกรวย และกำนันตำบลบางขนุน ลงพื้นที่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อเยี่ยมชมและสอบถามเกี่ยวกับการปลูก และดูแลทุเรียน ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ถือได้ว่าเป็นอีกแหล่งกำเนิดทุเรียนสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยมีนายชคดี นนทสวัสดิ์ศรี ประธานแปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี ร่วมให้ข้อมูลด้านการปลูก ดูแลบำรุงรักษา พร้อมวิธีดูลักษณะทุเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

ซึ่งการทำสวนทุเรียนในปัจจุบัน ใช้เวลา ไม่ต่ำกว่า 7 – 8 ปี ถึงจะได้ผลผลิต และต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง ทั้งสภาพแวดล้อม และการดูแลเป็นอย่างดี โดยทุเรียน เป็นพืชที่ไม่ทนต่อสภาพดินเค็ม น้ำเค็ม ทุเรียนชอบน้ำชุ่ม แต่ไม่ท่วมขัง จึงต้องใช้น้ำในปริมาณมากเพื่อดูแลให้ทุเรียนเจริญเติบโต กระทั้งเมื่อทุเรียนสามารถให้ผลผลิตได้ วิธีการเก็บเกี่ยวทุเรียน การตัดทุเรียนแต่ละลูกนั้น ต้องดูองค์ประกอบของลูกทุเรียนมากมาย เช่น การนับวันดอกบาน ดูลักษณะลูกทุเรียน หนาม สี ร่อง พู ขั้ว กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น ซึ่งบางครั้งชาวสวนทุเรียน ต้องปีนดูทุเรียนกว่าจะตัดได้แต่ละลูกต้องมั่นใจว่าถึงระยะที่จะตัดผลทุเรียนได้จริง เพื่อรักษาคุณภาพของทุเรียน ซึ่งทางชมรมอนุรักษ์ทุเรียนบางกรวยให้ความสำคัญในประเด็นนี้มาก

ในโอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้อุดหนุน ทุเรียนนนท์ “สายพันธุ์หมอนทองนนท์” และได้ทดลองตัดผลทุเรียนเอง ซึ่งชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์อำเภอบางกรวย รับประกันคุณภาพมาตรฐานรับรอง GI มาตรฐานรับรองสินค้าปลอดภัย GAP และรับประกันสินค้า 100% กรณีไม่ได้รับความพึงพอใจในรสชาติ หากท่านใดสนใจสามารถสั่งจองทุเรียนสายพันธุ์-ต่าง ๆ ผ่าน Facebook Fanpage : ชมรมอนุรักษ์ทุเรียนนนท์อำเภอบางกรวย หรือโทรศัพท์ 08 1658 0831

#ทุเรียนนนท์ฟีเวอร์ Change For Good

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)