เร่งขับเคลื่อน โคก หนอง นา พช. นนทบุรี หวังเป็นต้นแบบพื้นที่เรียนรู้ แห่งใหม่ใกล้กรุง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ณ พื้นที่ต้นแบบ “โคก หนอง นา พช.” จังหวัดนนทบุรี หมู่ 6 ต.ราษฎร์นิยม อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอไทรน้อย และทีมงานลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” อำเภอไทรน้อย โดยมีนายสินชัย ทองมั่ง เจ้าของแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ HLM ให้การต้อนรับ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และทีมงาน ได้มาร่วมติดตามการดำเนินการปรับปรุงแปลงของผู้รับจ้างในการเริ่มดำเนินการขุดบ่อ/หนอง ในพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ พื้นที่ขนาด 3 ไร่ โดยใช้รูปแบบแคตตาล็อค บ่อพื้นที่ 15 ไร่ สัดส่วน 1:1 ประเภทดินเหนียว ที่ระดับความลึก 4 เมตร

ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย ลงพื้นที่สนับสนุนในกระบวนการดำเนินงานตามโครงการครั้งนี้ โดยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้สอบถามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา รวมถึงสิ่งที่ครัวเรือนต้นแบบตั้งใจจะพัฒนาในพื้นที่ของตนเองตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ตลอดจนให้กำลังใจทีมงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ครั้งนี้ ซึ่งพื้นที่ต้นแบบแห่งนี้ ถือเป็นพื้นที่ที่ได้เริ่มดำเนินการเป็นแห่งแรกของจังหวัดนนทบุรี โดยในอนาคตจะสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ “ใกล้กรุง” องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนสามารถมาเรียนรู้หลักการดำเนินงานของ “โคก หนอง นา โมเดล พช.” ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

Change For Good
สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)