รองผู้ว่าฯ นนทบุรี ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และเปิดนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ เวลา 12.30 น. ณ Skylight Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพร และนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 66 พรรษา 2 เมษายน 2564 โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วย

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการที่น่าสนใจ อาทิ นิทรรศการ “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในปี พ.ศ. 2536 โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเป็นกองทุนแห่งศรัทธาในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี สร้างโอกาสให้เด็กได้เล่าเรียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกำลังหลักสู่การพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปอย่างยั่งยืน

นิทรรศการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศโดยเน้นการพึ่งพาตนเองและความสามัคคีของคนในชุมชน ร่วมสร้างวัฒนธรรมปลูกผักประจำครัวเรือนเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้านที่ยั่งยืน และร่วมสร้างชุมชนสีเขียวที่เป็นกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทำให้ชุมชนเกิดรายได้ เสริมสร้างความสามัคคี มีวิถีพอพียง แบ่งปันเกื้อกูลกันภายในชุมชน พร้อมนี้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ได้มอบต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมลงนามถวายพระพร

ทั้งนี้ นิทรรศการดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันที่ 6 เมษายน 2564 จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมลงนามถวายพระพร และเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ ลาน Skylight Hall ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน

Change For good

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)