พช.นนทบุรี ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จทรงเป็นประธานเปิดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

วันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 14.05 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพั

 

ชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดขึ้น โดยมีการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 1,056 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล เพื่อทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และพัฒนาตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้ง ขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับเสด็จ และประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนของจังหวัดนนทบุรี เข้ารับพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งจังหวัดนนทบุรีมีต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวนทั้งสิ้น 7 กองทุน

CHANGE FOR GOOD

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)