พช.นนทบุรี ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้) จุดเครื่องทองน้อย และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ เหล่ากาชาด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ด้วย
ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 อย่างเคร่งครัด
Chane For Good
สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…
(Visited 1 times, 1 visits today)