จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

สำหรับในปี 2563 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

Change For Good

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)