พ่อเมืองนนทบุรี ลงพื้นที่ชวนเที่ยวเกาะเกร็ด สักการะพระบรมสารีริกธาตุ วัดปรมัยยิกาวาส “เภี่ยมู้เกี้ยเติ้ง”

วันศุกร์ที่ 19 มี.ค. 2564 เวลา 14.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยโยธาธิการจังหวัด พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นายก อบต.เกาะเกร็ด และทีมงานจากส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่ นมัสการพระราชญาณมงคล เจ้าอาวาส วัดปรมัยยิกาวาส บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับฟังข้อมูลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เกาะเกร็ดให้เป็นชุมชนน่าอยู่ และเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่สำคัญ ด้านวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดนนทบุรี พร้อมชวนเที่ยวเกาะเกร็ด สักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี ที่คนมาเยือนเกาะเกร็ดห้ามพลาด

วัดปรมัยยิกาวาส (วัดปากอ่าว)ถือว่า “เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนน่าอยู่ เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์” ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ ตำบล เกาะเกร็ด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร มีชื่อใน ภาษามอญว่า “เภี่ยมู้เกี้ยเติ้ง” สิ่งสำคัญภายในวัดมีพระอุโบสถ ที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ บานประตูหน้าต่าง ประดับ ลายปูนปั้นเขียนด้วยสี กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถมี ลวดลายที่สวยงาม เป็นกำแพงเหล็กอย่างดีทำมาจากยุโรป ด้านหลังพระอุโบสถมีพระเจดีย์รูปทรงแบบมอญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระมหารามัญเจดีย์นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2427 และใกล้กันนั้นมีพระวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ด ส่วนด้านหน้าพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งพระปฏิมากรซานซิวซูนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมี “พระนนทมุนินท์” เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร นอกจากนี้ บริเวณหัวแหลมของเกาะเกร็ด มีเจดีย์มุเตาเป็นเจดีย์ทรงรามัญสีขาว มีผ้าแดง ผูกบนยอดเจดีย์ ซึ่งกล่าวกันว่าผ้าแดง คือ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของวัฒนธรรมรามัญ เป็นศิลปะแบบมอญแท้จำลองมาจากหงสาวดี โดยกรม ศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปี 2478 พระเจดีย์มุเตาสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ปลายกรุงศรีอยุธยา อายุราว 300 ปี เดิมเป็นเจดีย์ที่สร้างตั้งตรง ต่อมาน้ำเซาะตลิ่งพัง จึงทำให้เจดีย์ทรุดตัวและเอียงลงเมื่อ ประมาณปี พ.ศ. 2434

นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารสองชั้นซึ่งเดิมเป็นกุฎิของอดีตเจ้าอาวาส สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 เป็นอาคารจัดแสดง ชั้นล่าง หรือ หอไทยนิทัศน์มีเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา เตาเผาจำลอง และหุ่นจำลองของช่างทำเครื่องปั้นดินเผา มีมุมฉายวีดิทัศน์เรื่องราวต่าง ๆ อาทิ ขนมไทยที่มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด วิวัฒนาการของเครื่องปั้นดินเผาที่พบในประเทศไทย และมีตัวอย่างของเครื่องปั้นดินเผาในภาคต่าง ๆ มีมุมจัดแสดงเครื่องใช้ไม้สอยในบ้าน อาทิ พัดลมเก่า ตะเกียง หรือเครื่องใช้ ไม้สอยในครัวเรือนจำพวกครก กระทะใบบัว กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น

พระอารามหลวง

โดยหลังจากที่ลงพื้นที่ได้มอบหมายให้นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี บูรณาการทำแผนประชาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรมจังหวัด สำนักพุทธ ประชาสัมพันธ์จังหวัด อบต.เกาะเกร็ด และสถาบันปัญญาภิวัฒน์ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของภาครัฐ โดยจังหวัดนนทบุรี กรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคีได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) รวมถึงการพัฒนาสินค้าชุมชนและผลิตภัณฑ์

OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับหมู่บ้าน /ชุมชนบนเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ หมู่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 Telephone : 0-2584-5120 Website :

http://www.facebook.com/วัดปรมัยยิกาวาส-วรวิหาร-521952587861245

วันและเวลาทำการ เปิดจันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ 09.00-15.00 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

(Visited 1 times, 1 visits today)