พช.นนทบุรี  จัดกิจกรรมบ้าน วัด รัฐ  สานพลังพัฒนาต่อเนื่อง เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน วัด และหน่วยงานราชการ  ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์

 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดโคนอนมหาสวัสดิ์  ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  และนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ร่วมกิจกรรมตามโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในกิจกรรม บ้าน วัด สานพลังต่อเนื่อง เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาวัดให้เป็นสถาบันที่สัปปายะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเป็นศูนย์กลางของชุมชนตามวิถี 5 ส ในแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่ม/องค์กรในชุมชน และประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย  ร่วมดำเนินกิจกรรมในวันนี้

          สำหรับกิจกรรมวันนี้ ประกอบด้วย รับฟังการบรรยายธรรม จาก พระครูนนทวีรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ ในหัวข้อ “การมีส่วนร่วม บ้าน วัด รัฐ สานพลังพัฒนาต่อเนื่อง”   พร้อมนี้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมถวายภัตตาหารเพล และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้นภายในบริเวณวัด และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดและศาลาการเปรียญ

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)