พจ.นนทบุรี และนายอำเภอบางกรวย ร่วมกิจกรรมสานต่อจากวัฒนธรรมการปลูกผัก สู่นวัตกรรมอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมของอำเภอบางกรวย

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย ร่วมลงพื้นที่ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบางกรวย และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอบางกรวย เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมที่ 4 “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ของอำเภอบางกรวย โดยมีนายศิลป์ชัย อ้นอยู่ ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐอำเภอบางกรวย และนางสาวประภาพร พิณประไพวงศ์ คณะทำงานขับเคลื่อนตลาดประชารัฐอำเภอบางกรวย ให้การต้อนรับ และบรรยายกิจกรรมการดำเนินงานตามโครงการ และจัดกิจกรรมประกอบอาหารที่เน้นวัตถุดิบเป็นผักและผลไม้ในพื้นถิ่น โดยมีเมนูอาหาร ซึ่งเป็นเมนูที่หาทานได้ยาก ดังนี้
1) ส้มตำทับทิมสยาม มีวัตถุดิบหลัก คือ ผิวของส้มโอสายพันธุ์ทับทิมสยาม ซึ่งมีสีชมพูอ่อน นำใช้แทนมะละกอ รสชาติเป็นที่ถูกใจเมื่อได้ลิ้มลอง
2) ส้มตำมะกรูด และ น้ำพริกมะกรูดสด โดยใช้วัตถุดิบหลักคือผิวมะกรูดสด เป็นวัตถุดิบหลัก
3) แกงเขียวหวานกรุบมะพร้าว โดย “กรุบมะพร้าว” คือกะลามะพร้าวอ่อน ที่ยังไม่แข็งตัว มาเป็นวัตถุดิบหลัก
นอกจากนี้ นายศิลป์ชัย ได้ร่วมพาชมพื้นที่ปลูกผักสวนครัวภายในชุมชน เพื่อบริหารจัดการผลผลิตส่วนเกินให้มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” สร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและของใช้ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน จากพืชผักอาหารรักษ์สุขภาพ และ “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” เกิดชุมชนเกื้อกูล สามารถดูแล ช่วยเหลือ และแบ่งปันกันภายในชุมชน อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีกันภายในชุมชน

 

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)