พช.นนทบุรี ลุยติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 10 กันยายน 2563 ณ ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอเกาะเกร็ด นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าทีมนิเทศติดตามและสนับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทีมอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ร่วมลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสอบถามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีคณะทำงานติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเกาะเกร็ด ให้การต้อนรับ

สถานี พช. CNS นนทบุรี รายงาน…

 

(Visited 1 times, 1 visits today)