พช.นนทบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอบางกรวย

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าทีมนิเทศติดตามและสนับสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ทีมอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงาน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอบางกรวย ได้แก่ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ และติดตามการดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อสอบถามการดำเนินงาน รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย และตำบลบางคูเวียง

ในการนี้ นายอุดมศักดิ์ ปานศรี พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ คณะทำงานติดตามฯ และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ติดตาม ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้

สำนักข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)