พช.นนทบุรี ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยถ่ายทอดสดผ่านห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นเน้นย้ำในเรื่องต่างๆ อาทิ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 , โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ,การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม

พร้อมนี้พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนทั้ง 6 อำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วยผ่านช่องทางมหาดไทย channel

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)