พช.นนทบุรี ขยายผลปลูกผักระยะ 2 ณ จวนผู้ว่าฯ

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมเก็บเกี่ยวผลผลิตผักสวนครัว จากการปลูกผักสวนครัวในระยะที่ 1 และร่วมกันปรับปรุงแปลงผัก และปลูกพันธุ์ผักเพิ่มเติม ตามแนวทางการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการปลูกผักสวนครัว (ระยะ 2) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน…

(Visited 1 times, 1 visits today)