อธิบดี พช. ลงพื้นที่ อ.บางกรวย นนทบุรี เยี่ยมแปลงปลูกผักวิถีคนเมือง หนุนใช้พื้นที่น้อยสร้างแปลงผักในครัวเรือน พื้นที่ส่วนรวมเป็นครัวชุมชนปลูกผักแบ่งปัน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ลงพื้นที่ อ.บางกรวย จ.จังหวัดนนทบุรี เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามแนวทาง น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัว โดยมีนายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
นายสุทธิพงษ์ ได้ไปเยี่ยมชมแปลงปลูกผักบริเวณ อบต. มหาสวัสดิ์ ซึ่งบุคลากรของ อบต. ใช้บริเวณพื้นที่ว่างภายใน อบต. ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา และกบ เป็นตัวอย่างการใช้พื้นที่น้อย และการนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เช่น ตู้เย็น กล่อง มาดัดแปลงเป็นที่สำหรับปลูกผัก เหมาะสำหรับคนเมืองที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง มีพืชผักที่ปลูกกินเองได้ในครัวเรือน ส่วนพื้นที่ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวัดสัก มีแปลงผักบริเวณ รพ.สต.บางขนุน หน้าร้านค้าประชารัฐ และบริเวณวัดสักใหญ่ ได้จัดพื้นที่เป็นครัวของชุมชน ชาวบ้านสามารถมาร่วมกันปลูก เมื่อมีผลผลิตก็สามารถมาเก็บไปปรุงอาหาร และแบ่งปันกันในชุมชน
พร้อมกันนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้ปลูกต้นม่วงส่าหรี ซึ่งเป็นไม้ดอกสีม่วง ภายในพื้นที่ รพ.สต.บางขนุน พร้อมทั้งแนะแนวทางการปลูกผักสวนครัวในบริเวณวัดซึ่งยังมีที่ว่าง เช่น ถั่วฝักยาว หรือผักไม้เลื้อยอื่นๆ ไว้ริมคลอง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดอีกด้วย

สถานีข่าว พช.CNS นนทบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)