พช.นนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน เพื่อนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมีประเด็นชี้แจง ดังนี

1.แบรนด์ “นนทบุรีการันตี”เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ นนทบุรีการันตี และ นนทบุรีการันตี Premium

2.การจัดการถุงหูหิ้วและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติแบบครบวงจร ภายใต้โครงการ “มือวิเศษXวน”

3.การจัดทำบัตรแรงงานต่างด้าว และการตรวจแรงงานต่างด้าวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)