พช.นนทบุรี รับฟังการประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านVideo Conference

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2563) วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE และทีวี พช. เพื่อเร่งรัด กำกับ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี , การดำเนินงานโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย , การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสุขศรี เดชฤดี หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมรับฟังการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติตามข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด

สำนักข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน….

 

(Visited 1 times, 1 visits today)