พช.นนทบุรี รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานฯ แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวฯ ผ่าน Video Conference จากกรมการพัฒนาชุมชน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. : นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมการชี้แจงแนวทางการประเมินผล การดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน”  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( Video Conference) จากกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมนอบนโยบายเพื่อขยายผลการดำเนินงานต่อไปในอนาคต

ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิด ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบนโยบาย และนำไปปฏิบัติต่อไป

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี : รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)