พจ.นนทบุรี ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชุมชน และการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ หวังปั้นตลาดชุมชนริมน้ำให้ยั่งยืน

วันนี้ (25 มิ.ย.63) ณ เส้นทางประวัติศาสตร์ คลองอ้อมนนท์ วัดโตนด วัดบางระโหง วัดขวัญเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี …เวลา 13.00 น. : นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวโสภิดา บุญเนาว์ พัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรี นายอุดมศักดิ์ ปานศรี
พัฒนาการอำเภอบางกรวย พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการตลาดประชารัฐ วัดโตนด ร่วมต้อนรับทีมงานจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนักศึกษาที่เข้ารับการประเมินนักเรียนทุนรัฐบาล UiS (Undergraduate intelligence Scholarship Program) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 7 ราย ที่มาศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563
โอกาสเดียวกันนี้ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ได้นำคณะ ล่องเรือคลองอ้อมนนท์ คลองแห่งประวัติศาสตร์สมัยพระเจ้าปราสาททอง เพื่อชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง ที่แต่ละจุดพักจะมีไฮไลท์เด่น อาทิ วัดขวัญเมืองมีต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี หลวงพ่อหิน พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วัดบางระโหง จะได้ชื่นชมโบสถ์เก่าศิลปะอยุธยาที่ขึ้นชื่อเรื่องความงาม พร้อมศึกษาเส้นทางเพื่อเตรียมการพัฒนาตลาดชุมชนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจให้มาเยี่ยมเยือน ที่อีกไม่นานเกินรอคงได้เห็นตลาดชุมชนเชื่อมโยงเส้นทางที่สามารถมาเที่ยวชมแบบ 1 Day Trip นอกจากนี้ ยังได้นำคณะเยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ภายใน“ศูนย์เรียนรู้เกษตรเชิงพุทธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ณ วัดขวัญเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมรณรงค์และขยายผลสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด ราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ (พลัง “บวร”) หากครัวเรือนหรือชุมชนใดไม่มีพื้นที่ปลูกผัก วัดก็สามารถเป็นศูนย์กลางที่จะเอื้อเฟื้อให้ชุมชนปลูก และมาดูแลพืชผักของตนและนำไปเป็นอาหารสำหรับบริโภค ช่วยให้สามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน


สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)