พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าพบผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสอำลาเพื่อไปรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยโสธร(ผู้อำนวยการสูง)

@ข่าวนนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย ได้เข้าพบผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี , นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี เพื่ออำลาในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดยโสธร (ผู้อำนวยการสูง)

(Visited 1 times, 1 visits today)