การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2563 ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 (COVID-19)

-ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องรัตนาธิเบศร์ : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2563 ในการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อ Coronavirus disease 2019 (COVID-19) และได้จัดทำประกาศและคำสั่งเพิ่มเติม ในการนี้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วม โดยในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ได้สนับสนุนหน้ากากผ้าอานามัย ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(Visited 1 times, 1 visits today)