วันที่ 10 มกราคม 2563

– ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” <สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563> วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 1 จังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวีณา ปาระมี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการพร้อมด้วยทีมงาน นำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ส่งมอบให้กับเทศบาลนครนนทบุรีเพื่อสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยเทศบาลนครนนทบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงาน กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแสดงบนเวที กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ กิจกรรมการตอบคำถามชิงรางวัล กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆเว็บเคาน์เตอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)