เข้าขอพรและมอบกระเช้า OTOP ของขวัญปีใหม่ 2563 แด่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

– ข่าว@นนทบุรี “เป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี” วันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนำเครือข่าย OTOP นนทบุรี เข้าขอพรและมอบกระเช้า OTOP ของขวัญปีใหม่ 2563 แด่ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยท่านได้ให้พรพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานและให้โอวาทในการทำงาน แก่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯและเครือข่าย OTOPเว็บเคาน์เตอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)