พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบนโยบาย/วิธีการทำงาน แก่ ข้าราชการย้ายมาใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ และมอบนโยบาย/วิธีการทำงาน แก่ นางสาวคัทลียา วัชณะสวัสดิ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)