ประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น ณ บ้านคลองบางไผ่ หมู่ 5 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกประกาศเกียรติคุณ ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดและผู้แทน ในฐานะคณะกรรมการ เข้าร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)