จำหน่ายสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่ 2563 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สถานประกอบการ OTOP Trader อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประสานงานให้คำแนะนำ แก OTOP เทรเดอร์ จังหวัดนนทบุรี ในการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของขวัญปีใหม่ 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)