การประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมประสานแผนการขับเคลื่อนงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย ที่จะนำเข้าการประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม แก่พัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมที่จะนำเข้าการประชุมสัญจร ประจำเดือนธันวาคม แก่พัฒนาการอำเภอนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอ ในการนี้ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วม

(Visited 1 times, 1 visits today)