การประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น ณ บ้านแหลมเหนือ หมู่ 5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านกองทุนแม่ฯ ที่มีผลการดำเนินการดีเด่น ด้านการขับเคลื่อนกิจกรรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชมเชย ในการนี้ นายประดิตร์ ป้องแดง รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและทีมงาน เครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอปากเกร็ด ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)